İdari Personel

Personel Görevleri

Dekanlık

Dahili

E-posta

Prof. Dr. Özcan ÖZKAN

Dekan V.

7359

ozcanozkan@karatekin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Remzi Orkun AKGÜN

Dekan Yardımcısı

7360

roakgun@karatekin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Başak KARASU

Dekan Yardımcısı

7373

basakkarasu@karatekin.edu.tr

Ahmet YILDIRIM

Fakülte Sekreteri

7358

ayildirim@karatekin.edu.tr

Yazı İşleri Birimi

Dahili

E-posta

Seda ACAR ÇORLU

Sürekli İşçi

7357

sedaacar@karatekin.edu.tr

Muhasebe Birimi

Dahili

E-posta

Yusuf ÖZ

Bilgisayar İşletmeni

7356- 7353

yusufoz@karatekin.edu.tr

Bölüm Sekreterlikleri

Dahili

E-posta

Seda ACAR ÇORLU

Klinik Bilimler Bölümü

Temel Bilimler Bölümü

7357

sedaacar@karatekin.edu.tr

 

Santral Tel : +90 376 218 95 78 Faks : +90 376 218 95 79