Aday Öğrenciler

Öğretim Modeli ve Süresi

Fakültemiz örgün öğretim yolu ile eğitim vermekte olup, eğitim süresi 5 (beş) yıldır.

Öğrenim Ücreti

Fakültemizde ikinci öğretim programına öğrenci alınmadığı için, eğitim öğretim faaliyetleri ücretsizdir.

Herhangi bir katkı payı ödemesine gerek yoktur.

Ulaşım

Fakültemiz binası Uluyazı Kampüsü`nde yer almakta olup, şehir merkezine 7 km. mesafededir.

Toplu taşıma araçları ile şehir merkezinden ulaşım sağlanabilmektedir.

Barınma

İl merkezinde 3 adet KYK yurdu bulunmaktadır. Bunlar; KYK Çankırı Emir Karatekin Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Çankırı Hacı Murat Veli Yurdu ve KYK

Sabiha Anne (B-C Blok) Kız Öğrenci Yurdu. Ayrıca özel yurt ve pansiyonlar da ilimizde mevcuttur.

Beslenme

Üniversitemiz Uluyazı Kampüsü`nde öğrencilerimizin de faydalanabileceği yemekhane mevcuttur.

Dileyenler kantin hizmetlerinden de yararlanabilir.

Burs İmkanları

YÖK Bursu: Fakültemiz bölümlerine ÖSYS’de ilk 15 tercihinde yer verip, söz konusu programa yerleşen ilk 3 öğrenciye kesin kayıt yaptırmaları

halinde zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca genel not

ortalamasının 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla her ay "YÖK Bursu" verilmektedir. Her yıl verilecek "YÖK

Burslarının", yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenmektedir. "YÖK Burslarını" almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim

gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

KYK Bursu: Her eğitim-öğretim yılı başında Fakültemiz bünyesinde oluşturulan Burs Komisyonu tarafından seçilen belirli sayıda öğrenciye KYK

bünyesinde ücretsiz konaklama imkanı verilmektedir.

Yemek Bursu: Her eğitim-öğretim yılı başında Fakültemiz bünyesinde oluşturulan Burs Komisyonu tarafından seçilen belirli sayıda

öğrenciye Üniversitemiz Yemekhanesinde ücretsiz yemek imkanı verilmektedir.

Kısmi Çalışma: Her eğitim-öğretim yılı başında Fakültemiz bünyesinde oluşturulan Burs Komisyonu tarafından seçilen belirli sayıda öğrenciye

Fakültemiz bünyesinde kısmi çalışma imkanı verilmektedir.

Program Bölüm Olanakları:

1 adet Anatomi Laboratuvarı (Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde)

1 adet Alçı Uygulama Laboratuvarı

1 adet Fantom Uygulama Laboratuvarı

2 adet Klinik

Program Kazanımları

Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS) karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Diş hekimliği diploması ve diş hekimi unvanı verilir.

Yan Dal ve Çift Anadal Programı

Mevcut değildir.

Fakültemiz  2022 YKS taban puanları için tıklayınız

Diş Hekimliği Fakültesi tanıtım videosu

ÇAKÜ tanıtım videosu